Uddannelsesvejledningen Næstved

VELKOMMEN TIL INFO OM

UPV

UPV står for: 
UddannelsesParathedsVurdering

Vurderingen skal være med til at sikre en god overgang til ungdomsuddannelserne.

UPV KORT FORTALT

Vurderingen er en proces, der indledes i 8.klasse og fortsætter til afslutningen af 9. eller 10.klasse.

Vurderingen ser på de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derudover ser vurdering også på de praksisfaglige forudsætninger.

 

Alle elever vurderes til alle 3 kategorier af ungdomsuddannelser

Parathedsvurderingen foretages i forhold til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser som er:

 • Erhvervsuddannelser

 • 3-årig gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, STX)

 • 2-årig gymnasial uddannelse (HF)

VURDERING SAMMENHOLDES MED UDDANNELSESØNSKET

Vurderes en elev foreløbig ikke-uddannelsesparat til en eller flere retninger af ungdomsuddannelser, skal det afklares hvilken type ungdomsuddannelse, eleven ønsker.

Hvis eleven ønsker en uddannelsesretning, som man er vurderet parat til, så igangsættes der ikke yderligere tiltag.

Ønsker eleven derimod en uddannelsesretning, som man er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparat til, så vil vi i fællesskab lave aftaler for en målrettet skole- og vejledningsindsats, som kan støtte op om at eleven bliver parat til det man ønsker.

KORT OM VURDERINGENS FOKUS

Vurderingen er en helhedsvurdering, så det handler med andre ord ikke om, at alle områder skal være fuldt opfyldt.

I både 8., 9. og 10. klasse indberettes standpunktskarakterer to gange årligt og gør det ud for de faglige forudsætninger. Der er forskellig krav til de forskellige typer ungdomsuddannelse:
 

 • 3-årige gymnasiale uddannelser:
  For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, skal eleven have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer. Dette krav gælder i både 8., 9. og 10. klasse.
   
 • 2-årig hf:
  For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, skal eleven have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer. Dette krav gælder både i 8., 9. og 10. klasse.
   
 • Erhvervsuddannelser:
  Der er forskellige krav afhængigt af om du går i 8. eller 9./10. klasse. For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, skal eleven have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer i 8. klasse. I 9. og 10. klasse er kravet 2,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i henholdsvis dansk og matematik.

Når lærerne skal vurdere dine personlige forudsætninger, ser de eksempelvis på, om du er:

 

 • Selvstændig: Fx om du tager initiativ til at gøre ting, og om du kan spørge om hjælp, når du har brug for det.
   
 • Motiveret: Fx om du har lyst til at være aktiv i undervisningen og mod på at lære nye ting, i skolen eller uden for skolen.
   
 • Ansvarlig: Fx om du holder de aftaler, du laver med andre i skolen, om du laver dit hjemmearbejde, og om du tager ansvar for din del af arbejdet i en fælles opgave.
   
 • Mødestabil: Fx om du møder i skole hver dag og kommer til tiden.
   
 • Valgparat: Fx om du tænker over, hvad du vil og kan efter folkeskolen, og arbejder med at træffe et valg.

Når lærerne skal vurdere dine sociale forudsætninger, ser de fx på, om du har:

 

 • Samarbejdsevne: Fx om du kan lave en opgave sammen med andre.
   
 • Respekt: Fx om du tager hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i skolen.
   
 • Tolerance: Fx om du kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra dig selv.

Lærerne vurderer også dine praksisfaglige forudsætninger. her ser de fx på, om du:

 

 • Har praktiske færdigheder og kreativitet
   
 • Kan omsætte teori til praksis og forstå sammenhængene mellem del og helhed
   
 • Har kendskab til, hvad der foregår på en arbejdsplads
   
 • Har værkstedsfærdigheder

Dine praksisfaglige forudsætninger kan ikke give anledning til at vurdere dig ikke-uddannelsesparat.

læs mere om upv på ug.dk

Hvordan foregår vurderingen?

Hvad sker der på 8. ÅRGANG?

Skolen skal, i samarbejde med uddannelsesvejleder, indtaste elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger i minuddannelse.

 

Eleverne skal vurderes i forhold til alle tre uddannelsesretninger (EUD/EUX + HF + HTX/HHX/STX)

Skolen skal have overført elevernes standpunktskarakterer samt vurdering af forudsætninger til optagelse.dk

Skolens kontor meddeler alle forældre og elever om, at det foreløbige resultat af vurderingen til de tre uddannelsesretninger nu kan ses på minuddannelse.dk

Skolen sørger for, at alle elever, på baggrund af den foreløbige parathedsvurdering, foretager valg af uddannelsesretning(er) på Minuddannelse.

Elever der er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparat tilbydes vejledningssamtaler.

Uddannelsesvejleder skal være færdig med helhedsvurderingerne, hvor alle elevers uddannelsesønske skal være sammenholdt med uddannelsesparathedsvurderingen

Skolen sender besked ud til alle forældre, hvor de informeres om resultatet af parathedsvurderingen.

Elever, der er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparate til den ønskede uddannelsesretning, indkaldes til et møde på skolen sammen med forældre.

 

Her laves der aftaler om en skole- og vejledningsindsats, der kan støtte eleven i at blive uddannelsesparat.

 

Alle elever på 8. årgang, skal have revurderet deres personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger og de afsluttende standpunktskarakterer  overføres til optagelse.dk

Uddannelsesvejleder er færdig med helhedsvurderingerne, og skolen kan sende besked om UPV til elever og forældre.

 

Hvad sker der på 9.+10. ÅRGANG?

Skolen skal, i samarbejde med uddannelsesvejleder, indtaste elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger i minuddannelse.

 

Eleverne skal vurderes i forhold til alle tre uddannelsesretninger (EUD/EUX + HF + HTX/HHX/STX)

Skolen skal have overført elevernes standpunktskarakterer samt vurdering af forudsætninger til optagelse.dk

Skolens kontor meddeler alle forældre og elever om, at det foreløbige resultat af vurderingen til de tre uddannelsesretninger nu kan ses på minuddannelse.dk

Skolen sørger for, at alle elever, på baggrund af den foreløbige parathedsvurdering, foretager valg af uddannelsesretning(er) på Minuddannelse.

Elever der er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparat tilbydes vejledningssamtaler.

Uddannelsesvejleder skal være færdig med helhedsvurderingerne, hvor alle elevers uddannelsesønske skal være sammenholdt med uddannelsesparathedsvurderingen

Skolen sender besked ud til alle forældre, hvor de informeres om resultatet af parathedsvurderingen.

Alle elever på 9. årgang, skal have revurderet deres personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger og de afsluttende standpunktskarakterer skal overføres til optagelse.dk

Uddannelsesvejleder afslutter helhedsvurderingerne, som sendes via optagelse.dk

FIND MERE INSPIRATION I DIN KARRIEREGUIDE!
Opgaveside fra Karriereguiden

SIDE 8

Hvor uddannelsesparat er jeg?

Hent siden her
Opgaveside fra Karriereguiden

SIDE 13-15

Få styr på dine styrker

Hent siden her
Opgaveside fra Karriereguiden

SIDE 40

Kom godt på vej ved at sætte dig nogle mål!

Hent siden her
Scroll til toppen Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status