Uddannelsesvejledningen Næstved

VELKOMMEN TIL INFO OM

studie

valgs

portfolio

Du finder din egen studievalgsportfolio
ved at logge ind på minuddannelse.dk

På forsiden klikker du på
“Uddannelsesvejledning”
og vælger fanen “Studievalgsportfolio”

Studievalgsportfolio KORT FORTALT

Alle elever i 8.,9. og 10. klasse  arbejder med en personlig studievalgsportfolio

Ved at reflektere over de oplevelser du får gennem virksomhedsbesøg, brobygning, praktik  og meget andet, vil din studievalgsportfolio hjælpe dig med at se sammenhæng mellem din skolegang, dit uddannelsesvalg og arbejdsmarkedet.

Ved løbende at arbejde med dine overvejelser i din studievalgsportfolio vil du bedre kunne:

 • få bedre styr på din viden og erfaringer om uddannelse og job

 • opdage nye muligheder

 • forholde dig til, hvad der er vigtigt for netop dig

Bemærk!

DEN SKAL VEDHÆFTES DIN ANSØGNING PÅ OPTAGELSE.DK, NÅR DU SØGER VIDERE PÅ EN UNGDOMSUDDANNELSE

Her får du inspiration til Hvad du kan skrive

Nogle af felterne i din studievalgsportfolio kan være sværere at udfylde end andre – hvad giver mening at skrive om?

Først og fremmest er der ikke nogen rigtig eller forkert måde – det er din personlige studievalgsportfolio.

Men hvis du kan brug lidt inspiration til de forskellige felter, så får du det lige her. Klik på den overskrift, som du vil ha’ lidt input til.

Del 1

Her har du fokus på Vejledningsaktiviteter

Her er nogle punkter til inspiration, når du skal skrive om dine oplevelser fra introkurserne i 8.klasse, hvor du var ude at besøge to forskellige ungdomsuddannelser i to dage hvert sted.

 1. Begynd med at fortælle om, hvilke uddannelser du har oplevet.   
 2. Følte du dig tilpas? På hvilken måde ”ja” og på hvilken måde ”Nej”?  
 3. Hvordan oplevede du fx bygningerne, området, klasselokalerne, fællesarealerne osv. – hvordan påvirkede stedet dig?  
 4. Oplevede du nogle fag, som fylder meget på uddannelsen og som du syntes var spændende?   
 5. Var der også nogle fag, som ikke lige ramte dine interesser? Er det nogle fag, som fylder meget på uddannelsen?  
 6. Hvordan oplevede du, at man arbejder med de forskellige fag?   
 7. Hvad overraskede dig positivt og negativt?

Her er nogle punkter til inspiration, når du skal skrive om dine oplevelser fra brobygningen i 9. eller 10.klasse.

 

 1. Begynd med at fortælle om, hvilke uddannelser du har oplevet.   
   
 2. Følte du dig tilpas? På hvilken måde ”ja” og på hvilken måde ”Nej”?
      
 3. Hvordan oplevede du fx bygningerne, området, klasselokalerne, fællesarealerne osv. – hvordan påvirkede stedet dig?  
    
 4. Oplevede du nogle fag som fylder meget på uddannelsen og som du syntes var spændende?
      
 5. Var der også nogle fag, som ikke lige ramte dine interesser? Er det nogle fag, som fylder meget på uddannelsen?  
    
 6. Hvordan oplevede du, at man arbejder med de forskellige fag?
      
 7. Hvad overraskede dig positivt og negativt?

Måske har du deltaget i et arrangement eller åbent hus, hvor du sammen med dine forældre kunne høre mere om de forskellige muligheder?
  

Fortæl om hvad du har deltaget i og hvornår det var. Hvad fik du ud af at deltage? Hvad fortalte de, som fangede dig og din opmærksomhed? Hørte du noget som overraskede dig eller dem du var sammen med?

Her er nogle punkter til inspiration, når du skal skrive om dine oplevelser fra virksomhedsbesøg:

 

 1. Hvilken virksomhed har I besøgt og hvornår?   
 2. Hvad kan du fortælle om den virksomhed du har været hos?   
 3. Hvilke forskellige job var der i virksomheden? Prøv at komme med eksempler på arbejdsopgaver, som du oplevede.  
 4. Hvad oplever du, at man skal være god til for at være ansat her, og hvordan rammer det dig, dine styrker og interesser? 
 5. Hvilke ting ved virksomheden har overrasket dig positivt/negativt?

Her er nogle punkter til inspiration, når du skal skrive om dine oplevelser fra erhvervspraktik:

 

 1. Hvornår har du været i erhvervspraktik og hvilken virksomhed har du været hos?  
 2. Hvad kan du fortælle om virksomheden?  
 3. Hvilke forskellige job var der i virksomheden?  
 4. Hvilket job har du prøvet kræfter med?  
 5. Prøv at komme med eksempler på arbejdsopgaver, som du fik lov til at prøve.  
 6. Hvad oplever du, at man skal være god til for at lykkedes med dette job? 
 7. Hvordan oplevede du, at dette job ramte/ikke ramte dine styrker og interesser? 
 8. Hvilke ting ved jobbet / virksomheden har overrasket dig positivt/negativt?

Måske har I arbejdet med nogle emner i undervisningen, som har noget at gøre med job og uddannelse?

Det kunne eksempelvis være noget om arbejdsmarkedet i samfundsfag, robotter i fysik/kemi, skolens energiudgifter i matematik, reklameproduktion i dansk eller noget helt andet.

 

Hvilke emner har mon optaget dig - og på en eller anden måde været med til at påvirke dig i en retning?

Gennem din skoletid har du haft besøg af din uddannelsesvejleder i din klasse - og måske har du også haft en eller flere samtaler med ham eller hende?  Din uddannelsesvejleder kan eksempelvis ha' været inde over skills, introkurser, brobygning, erhvervspraktik, arbejdet med Karriereguiden, ug.dk. I har også været rundt om de mange ungdomsuddannelser samt uddannelsesparathed, dine styrker, det at træffe gode valg og andre ting.

 

Måske har du også benyttet muligheden for at få vejledning hos en uddannelsesvejleder i e-vejledningen via telefon, chat, mail, skype eller Facebook?

 

På hvilken måde har det at få vejledning haft en indflydelse på dig og dine valg?

Sammen med din uddannelsesvejleder har du arbejdet med UddannelsesGuiden UG.dk og nogle af de forskellige værktøjer såsom jobkompasset, Adgangskortet, UddannelsesZoom og MitUG.

Måske har du også arbejdet videre med disse digitale muligheder på egen hånd?

 

Hvordan har du gjort brug af UG.dk og hvorledes har det hjulpet dig?

Som led i den almindelige undervisning kan der være projekter, som rækker ud over skolen – det kan fx være samarbejde med ungdomsuddannelser, virksomheder eller andre uden for skolen.

Eksempler på forløb som du eller hele din klasse kan ha' deltaget i:
   

 • "Milife - Kend dig selv" (Næstved Ungdomsskole)
 • "Hvad kan jeg blive" (Næstved Ungdomsskole)
 • "Intensive Læringsforløb (Næstved Ungdomsskole)
 • "Vælg med hjertet" (ZBC)
 • "En halv gris" (ZBC)
 • "Masterclass forløb" i fagene dansk, matematik, fysik/kemi og informatik (Næstved Gymnasium og HF)
 • "EUD på spil" (ZBC)
 • "Øget viden om erhvervsuddannelserne" (ZBC)
 • "Røgfjerner monteret på havegrill" (EUC Sjælland)
 • "Byg en shelter" (EUC Sjælland)
 • "Regn med bygningsstruktøren" (EUC Sjælland)
 • "Regn med... - mureren, anlægsstruktøren, maleren" (EUC Sjælland)
 • "Sæt strøm til huset" (EUC Sjælland)
 • "Få forbindelse til omverdenen" (EUC Sjælland)
 • "Byg en by" (EUC Sjælland)
 • "Vælg med hjertet" (EUC Sjælland)
 • "HTX Scietec class" (EUC Sjælland)
 • "Praktik på storstrømsbroen" (EUC Sjælland)

Ovenstående er blot eksempler på forløb. Tal sammen i jeres klasse om hvilke forløb I har deltaget i.

Her kan du kort skrive om dine oplevelser omkring arbejdet med projektopgaven.

 

 • Hvilken problemstilling arbejdede du med?
 • Hvordan oplevede du dit samarbejde med de andre i din gruppe?
 • Hvilken oplevelse havde du med fremlæggelsen?
 • På hvilken måde får du mere eller mindre ud af undervisningen ved at arbejde projektorienteret som i din projektuge?
 • Hvordan påvirker den projektorienteret arbejdsform dig?

Langt de fleste fag på dit skema, er nogle fag som du skal ha'. Men du har jo også selv mulighed for at påvirke dit skema gennem de valgfag du selv vælger. Hvilke valgfag har du haft gennem udskolingen?

 

Er der nogen særlig grund til, at du valgte lige netop de fag?

 • Valgte du noget, hvor du kunne prøve noget helt nyt?
 • Valgte du noget, hvor du kunne forbedre dig i noget?
 • Valgte du noget, hvor du kunne dyrke noget du er god til og som har din interesse?

I 8.klasse har du og din klasse været med til Skills på EUC Sjælland - det kan du fortælle om her i dette felt. 

 • Giv eksempler på de uddannelser du oplevede på din rundtur 
 • Hvordan vil du beskrive den type af uddannelser du oplevede på Skills?
 • Hvad oplevede du, at man skulle være god til i de uddannelser du mødte?
 • På hvilken måde kunne en eller flere erhvervsuddannelser du mødte ramme dine interesser?

Går du i 10. klasse så er det i dette felt, at du kan skrive om, hvad du lærte i forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO), som er en større skriftlig opgave om en uddannelse og jobtype, som du selv vælger.

Del 2

Her har du fokus på Motivation og styrker

Herunder er nogle punkter til inspiration:

 

 • Fortæl om hvordan du har det med at gå i skole.
 • Hvilke fag har du det særligt godt med?
 • Hvilke fag oplever du udfordrer dig, så du skal kæmpe lidt mere?
 • Frem for kun at nævne fagene, så kan du måske også nævne noget i de forskellige fag, som du godt kan lide at arbejde med?

For at finde frem til dine stærke sider, skal du ikke blot fokusere på hvad du synes du er god til, men spørge dig selv: Hvad er det egentlig, der gør mig god til bestemte ting? Hvilke styrker dybt inde i mig trækker jeg på?

 

I din Karriereguide som du har fået af din uddannelsesvejleder kan du bl.a. finde nogle sider, hvor du kan blive klogere på de mange styrker. Prøv også værktøjet ”Mine styrker” på UG.dk

Herunder er nogle punkter til inspiration, når du skal skrive om din arbejdsindsats:

 

 • Hvordan vil du beskrive dig selv og din arbejdsindsats i undervisningen?
 • Hvornår oplever du, at du yder mest - når du laver individuelle opgaver, gruppearbejde, fælles aktiviteter i klassen
 • Måske arbejder du bevidst på at blive bedre til noget særligt i de forskellige fag?  Hvordan lykkedes du med det?
 • Har du en vilje til at gøre ting færdige og løse opgaverne godt?
 • Søger du hjælp når du har brug for det?
 • Tager du ansvar i gruppearbejde
 • Er du god til at overholde aftaler?
 • Er du forberedt til undervisningen?
 • Oplever du, at du nogle gange kan hjælpe andre?

Stil skarpt på det, som du kan mærke booster dig - altså det som giver dig energi.
 
Hvad synes du er interessant/spændende/sjovt i timerne?
 
Hvilke aktiviteter fanger dig og giver dig mere lyst til at deltage? Det kan eksempelvis være klassedebatter, gruppearbejde, individuel fordybelse, projektarbejde, fremlæggelser, opgaver hvor du skal læse, tegne, skrive, arbejde med IT-værktøjer osv.

Her kan du måske begynde med at skrive "I min fritid kan jeg godt lide at..."
 
Kom ind på hvad du kan lide at lave der hjemme, fritidsaktiviteter, sport, fritidsarbejde osv.
 
Det kan også være, at du i din fritid laver noget, som de andre i klassen ikke oplever når du er i skolen? Så kunne du måske fuldføre sætningen "Måske er der ikke så mange der ved, at jeg godt kan lide at... / er god til..."

Del 3

TANKER OM FREMTIDEN

Måske har du allerede en idé om hvilket job du tænker kunne være spændende at arbejde med en gang? Men du kan også tænke lidt bredere.

 

Hvilke kompetencer vil du helst bruge i dit fremtidige job? Hvilket fagligt område kan du forestille dig, at se dig selv arbejde inden for?

Det kunne eksempelvis være:

 

 • Noget med mennesker
 • Noget med natur og dyr
 • Noget med miljø
 • Noget med business
 • Noget med action
 • Noget med hænderne
 • Noget med design og kreativitet
 • Noget med viden og analyse
 • Noget med håndværk
 • Noget med kommunikation
 • Noget med økonomi
 • Noget med IT og teknik
 • Noget med mad
 • Noget med sundhed
 • Noget med...?

 • Hvilke personlige kompetencer er vigtige? Skal du fx kunne skære igennem, have en god fysik, være god til at samarbejde, god til at kommunikere eller være kreativ?

 

 • Hvilke faglige kompetencer forestiller du dig, er særligt vigtige, for at arbejde inden for det område du gerne vil inden for?  Skal du fx være god til matematik?

 

Kort sagt: Hvilke personlige og faglige kompetencer har du brug for at have fokus på - og hvad vil du helt konkret gøre for at komme i mål med det?

Del 4

Overvejelser om valg af ungdomsuddannelse

Hvilke tanker har du gjort dig om

Ud fra alt det du ved om erhvervsuddannelserne, så skal du her beskrive hvad du oplever som fordele og ulemper ved denne uddannelsesretning.

Hvis du overvejer at tage en EUD, men er i tvivl om hvilken af de 4 hovedeområder lige din uddannelse hører under, så kan du se en oversigt over alle uddannelserne - Klik her

 

Bonus tip: Husk, at du kan finde langt det meste info om denne uddannelsesretning i din Karriereguide!

Ud fra alt det du ved om EUX, der kombinerer en erhvervsuddannele med gymnasiale fag, så skal du her beskrive hvad du oplever som fordele og ulemper ved denne uddannelsesretning.

 

Hvis du overvejer at tage en EUX, men er i tvivl om hvilke erhversuddannelser der kan tages som EUX - så kommer her en hjælpende hånd:

 

 • Merkantile uddannelser med EUX - Klik her
   
 • Tekniske uddannelser med EUX - Klik her
   
 • Du kan også læse mere om EUX på UG - Klik her

 

Bonus tip: Husk, at du kan finde langt det meste info om denne uddannelsesretning i din Karriereguide!

Ud fra alt det du ved om STX, så skal du her beskrive hvad du oplever som fordele og ulemper ved denne uddannelsesretning.

 

 • Kan du bruge en oversigt over hovedområderne på STX (studieretninger)? - Klik her
   
 • Brug for at blive lidt klogere på STX? - Klik her

 

Bonus tip: Husk, at du kan finde langt det meste info om denne uddannelsesretning i din Karriereguide!

Ud fra alt det du ved om HHX, så skal du her beskrive hvad du oplever som fordele og ulemper ved denne uddannelsesretning.

 

 • Kan du bruge en oversigt over hovedområderne på HHX (studieretninger)? - Klik her
   
 • Brug for at blive lidt klogere på HHX? - Klik her

 

Bonus tip: Husk, at du kan finde langt det meste info om denne uddannelsesretning i din Karriereguide!

Ud fra alt det du ved om HTX, så skal du her beskrive hvad du oplever som fordele og ulemper ved denne uddannelsesretning.

 

 • Kan du bruge en oversigt over hovedområderne på HTX (studieretninger)? - Klik her
   
 • Brug for at blive lidt klogere på HTX? - Klik her

 

Bonus tip: Husk, at du kan finde langt det meste info om denne uddannelsesretning i din Karriereguide!

Ud fra alt det du ved om HF, så skal du her beskrive hvad du oplever som fordele og ulemper ved denne uddannelsesretning.

 

 • Brug for at blive lidt klogere på HF og fagretninger? - Klik her

 

Bonus tip: Husk, at du kan finde langt det meste info om denne uddannelsesretning i din Karriereguide!

Der findes andre muligheder udover de gymnasiale ungdomsuddannelser og alle erhvervsuddannelserne, når du søger videre fra 9. eller 10.klasse.

 

 • Man kan søge om at starte på den Forberedende Grunduddannelse FGU - læs mere her.
 • Måske er man i målgruppen for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse STU - læs mere her
 • Man kan have planer om at være et i udlandet
 • Det kan eksempelvis være, at man har planlagt at arbejde

 • Man kan have planlagt at komme på ungdomshøjskole

Uanset hvad, så er mulighederne mange - og det er vigtigt, at du har fået talt med din uddannelsesvejleder omkring dette.

Del 5

Forventninger til valg af ungdomsuddannelse

Her er 15 hurtige spørgsmål, som du kan bruge som inspiration til at fortælle om, hvad der betyder noget for dig i dit valg af uddannelse. Brug de spørgsmål, der giver mening for dig.
  

 1. Hvor stor en rolle spiller uddannelsens beliggenhed for dig?
 2. Hvad gør du, hvis din foretrukne uddannelse kun findes længere væk? Flytter du efter den eller udelukker du den på forhånd?
 3. Er du indstillet på længere transporttid til din uddannelse hver dag?
 4. Har du brug for at komme længere væk fra dine vante omgivelser, så du på alle måder starter på "en frisk"?
 5. Hvor meget betyder det sociale miljø for dit uddannelsesvalg?
 6. Det sociale miljø betyder noget for de fleste - men hvordan skal din dag være som studerende?
 7. På hvilken måde har du valgt ud fra at indholdet på uddannelsen er interessant og spændende?
 8. Hvilken arbejdsform er vigtig for dig?

 9. Er det vigtigt, at du kan prøve dig selv af i praksis undervejs i studiet, eller er det vigtigst at fordybe dig så meget som muligt teoretisk?

 10. Synes du, at lønnen er et vigtigt parameter at vælge uddannelse efter?
 11. Vil du tage en uddannelse, alene fordi den giver mulighed for en høj løn?

 12. Vil du vælge en uddannelse, selvom den ikke nødvendigvis giver en høj løn?

 13. Hvor vigtig er uddannelsens længde for dig?

 14. Vil du fx fravælge en ønsket uddannelse, hvis du finder ud af, at den tager 2 år mere, end du troede?

 15. Hvilken betydning har det for dig, at den uddannelse, du tager, er efterspurgt på arbejdsmarkedet, når du er færdig?

Hvordan forestiller du dig, at hverdagen vil være på uddannelsen? Både i forhold til det faglige indhold og måden man arbejder på? Men også i forhold til det sociale miljø på uddannelsen? 

 

Måske kender du andre, som går, eller har gået, på uddannelsen, som har kunnet fortælle dig noget om hverdagen på uddannelsen?

Det kan selvfølgelig først og fremmest handle om nogle bestemte ting i de forskellige fag.

 

Men det kan også være ting som at blive bedre til at:

 • Være mere åben og møde nye mennsker
 • Planlægge
 • Holde fokus
 • Tage ansvar
 • Strukturere skolearbejdet
 • Være mere mundtlig aktiv i undervisningen
 • ...og meget andet...

læs mere om studievalgsportfolio på ug.dk

læs mere om studievalgsportfolio på UVM.dk

Din studievalgsportfolio ligger på minuddannelse under fanen “Uddannelsesvejledning”

Men du kan også hente den som word-fil  samt finde vejledninger til den på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Find mere inspiration I DIN KARRIEREGUIDE!
Opgaveside fra Karriereguiden

SIDE 10+11

I din Karriereguiden har du også lidt inspiration til felterne

Hent siden her
Scroll til toppen Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status