Uddannelsesvejledningen Næstved

Særlige tiltag i forhold til covid-19

 

Skoleåret 2020-2021 vil også være påvirket af ændringer på baggrund af Covid-19.

Her vil vi forsøge at skabe et overblik over ændringerne og nye tiltag i forhold til  vejledningsaktiviteterne i Næstved kommune – herunder Skills, brobygning, erhvervspraktik, uddannelsesaftener m.m.

Ændringerne vil fortsat blive kommunikeret ud til alle relevante parter, så siden her er blot tænkt som et supplement og en hjælpende hånd til at få et overblik.

Aflysning af Uddannelsesaftenen

Clipart5523 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedHvert år afholder vi to store uddannelsesaftener, hvor alle ungdomsuddannelserne er samlet. Det er par rigtig gode aftener, hvor primært elever i 8.+9.+10.klasse sammen med deres forældre, kan komme og høre mere om de mange forskellige uddannelsesmuligheder og møde både vejledere og studerende fra uddannelserne.
 
Vi glæder os til igen at kunne tilbyde disse aftener – men i år må vi nøjes med at anbefale jer alle at deltage i ungdomsuddannelsernes egne åbent hus arrangementer.

erhvervspraktik og specialpraktik

Clipart5523 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedSpecialpraktikkerne i forsvaret er desværre ikke muligt dette efterår, da Næstved kommune har lukket ned for aktiviteter, hvor elever fra forskellige skoler og årgange bliver blandet.  

Clipart2722544 150x150, Uddannelsesvejledningen Næstved

Der er ikke nogen ændring i forhold til almindelig erhvervspraktik – så det er fortsat muligt for elever at komme i praktik – så længe sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes.

Få en opdatering her til højre

STATUS PÅ
VEJLEDNINGSAKTIVITETER

Hvad er Skills stafet?

Hvert år plejer alle elever i 8.klasse at deltage i den store Skills-stafet på EUC Sjælland, hvor man sammen med sin klasse kommer rundt og afprøver et udvalg af de mange forskellige erhvervsuddannelser fra EUC Sjælland og ZBC.

Skills-stafetten bliver virtuel i år

Grundet COVID-19 afvikles Skills Stafet 2020 ikke som et fysisk arrangement. I stedet er der nu udviklet en virtuel udgave af arrangementet, hvor eleverne i stedet møder erhvervsuddannelserne gennem en række interaktive videoer, hvor de undervejs i videoerne bliver stillet nogle spørgsmål. Afslutningsvis deltager klassen i en online Quiz med spørgsmål, som går på de forskellige videoer de har set – og dyster på den måde mod alle andre 8.klasser i kommunen.

Hvor lang tid tager det?

Denne virtuelle udgave af Skills erstatter en hel dag, hvor eleverne skulle ha’ været ude på EUC. Så det er også meningen at deltagelse i forløbet skal vare en dag, men man er velkommen til at dele forløbet op over flere dage.

Suppler med undervisningsforløb fra  “Grib Erhvervsuddannelserne”

Det vil være en rigtig god idé at supplere videoerne med andre relevante aktiviteter. Alle skoler har tidligere modtaget publikationen ”Grib erhvervsuddannelserne”, som indeholder helt konkrete undervisningsforløb som kobler erhvervsuddannelserne til grundskolens fag. Kontakt jeres uddannelsesvejleder hvis I mangler trykte udgaver af publikationen. Den findes også digitalt på igottskills.dk  =  grib-erhvervsuddannelserne.

Hvordan får ens klasse adgang?

Hver skoleklasse får en kode, som giver adgang til den digitale platform Moodle, hvor klasser er oprettet som deltagere.

Når skoleklasserne er logget ind på Moodle, møder de et skærmbillede, hvor der er en introduktionsvideo og en indgang til hver uddannelsesinstitution, samt en afsluttende quiz.

Som en del af tilbuddet vil der blive udarbejdet en vejledning til lærerne, så de på forhånd kan sætte sig ind i dagen, og hvilke forventninger der er til deres forberedelse og styring af dagen. Herunder også spørgsmålene og en svarnøgle.

Bemærk at fristen for at deltage Quiz’en, hvor klasserne dyster om præmier, lukker ned d. 9.oktober 2020 – så man skal sørge for at deltage inden da 🙂

 

Relevante dokumenter

Hvad er Uddannelsernes dag?

Ungdomsuddannelserne kommer ud på grundskolerne og laver to forskellige oplæg. Det ene handler om de forskellige gymnasiale ungdomsuddannelser. Det andet omhandler de mange erhvervsuddannelser.

Vi opdaterer informationerne omkring “Uddannelsernes Dag” i løbet af i dag. 

Hvad er Introkurser?

Det er her, hvor alle elever i 8.klasse vælger to forskellige ungdomsuddannelser, som de kommer ud og oplever i to dage hver. 

Da introkurserne først ligger fra uge 9 til 15 2021, så er disse endnu ikke blevet hverken aflyst eller ændret. Vi håber, at vi kan afholde disse introkurser på normal vis, men skulle der ske ændringer så bliver det naturligvis meldt ud til skolerne – samt her på siden.

Hvad er Erstatningsintro?

Da vi i sin tid blev ramt af Corona-nedlukningen, så var det umiddelbart før en stor del af 8.klasserne skulle ha’ været ude og besøge to forskellige ungdomsuddannelser. Så ville vi som et plaster på såret, give alle disse elever muligheden for at komme ud i 9.klasse og besøge én ungdomsuddannelser i to dag i uge 40 eller 41.

Erstatningsintro kan ikke gennemføres

Efterfølgende er det jo desværre meldt ud, at eleverne i kommunens grundskoler, ikke må deltage i aktiviteter, hvor elever fra forskellige skoler og årgange bliver blandet. De enkelte privatskoler og efterskoler vurderer selv i hvilket omfang de benytter muligheden for brobygning.

Vi kan derfor heller ikke gennemføre planen med erstatningsintro.

Eleverne skal i stedet holde øje med hvornår ungdomsuddannelserne afholder deres eget åbent hus arrangement. Brug vores kalender på hjemmesiden til at finde de enkelte datoer.

Dernæst har ungdomsuddannelserne oprettet alternative tilbud til skolerne, som de meget gerne må benytte sig af. Se mere under overskriften “Alternative tilbud til grundskolerne”

Hvad er Brobygning?

Her kan uafklaret elever 9.klasse komme ud og opleve en ungdomsuddannelse, på samme vis om introkurserne i 8.klasse.

Normalt varer brobygningsforløbene én uge men på grund af Covid-19 og det efterslæb vi har med fra foråret med mange aflyste hold, så var årets brobygning lavet om til to dages forløb, så vi kan lave dobbelt så mange hold i forhold normalt.
 
Brobygning kan ikke gennemføres

Efterfølgende er det jo desværre meldt ud, at eleverne i kommunens grundskoler, ikke må deltage i aktiviteter, hvor elever fra forskellige skoler og årgange bliver blandet.

Vi kan derfor heller ikke gennemføre planen med brobygning på 9.årgang.

De enkelte privatskoler og efterskoler vurderer selv i hvilket omfang de benytter muligheden for brobygning.

Eleverne skal holde øje med hvornår ungdomsuddannelserne afholder deres eget åbent hus arrangement. Brug vores kalender på hjemmesiden til at finde de enkelte datoer.

Dernæst har ungdomsuddannelserne oprettet alternative tilbud til skolerne, som de meget gerne må benytte sig af. Se mere under overskriften “Alternative tilbud til grundskolerne”

ALTERNATIVE TILBUD TIL GRUNDSKOLERNE

Da eleverne i grundskolen ikke får mulighed for i samme grad at komme ud og opleve ungdomsuddannelserne, så knokler ungdomsuddannelserne i stedet på alternative løsninger. 

Disse løsninger lister vi herunder som en tilbudsvifte til jer i grundskolen, som vi håber I vil tage godt imod, så vi i fællesskab får styrket det grundlag, som eleverne senere skal stå på i forhold til at træffe et velovervejet uddannelsesvalg.

I viften af tilbud har vi lige nu kendskab til:

 • Oplev erhvervsuddannelserne på EUC Sjælland eller få besøg af dem på din skole
 • Kom ud og oplev det tekniske gymnasium HTX
 • Klassevis besøg på Næstved Gymnasium og HF
 • Kom ud og oplev HHX på ZBC eller få besøg af dem i din klasse
 • ZBC og EUC Sjælland har lavet en digital platform med interaktive videoer der fortæller om deres uddannelser. Dette forløb kan man få adgang til gennem uddannelsesvejlederen på skolen. 
 • ZBC tilbyder virtuelt besøg af en underviser og 1-2 elever som fortæller om deres uddannelser indenfor business.
 • ZBC tilbyder fysisk besøg ude på jeres skole, hvor en underviser og 1-2 elever kommer og fortæller om enten uddannelserne inden for Food, Sosu eller Pædagogisk assistent.
 • ZBC tilbyder at komme på besøg ude i jeres klasse eller åbner dørene for jeres klasse ude på ZBC.

Se mere om alle de enkelte tilbud herunder – samt hvem I skal kontakte for at benytte jer af de forskellige tilbud.

Har du og din klasse lyst til at besøge EUC Sjælland en dag eller måske flere er der stadig mulighed for det også selvom almindelig brobygning er aflyst.

På vores værksted vil vi lave en eller flere små byggeopgaver. Vi taler om sikkerhed, brug af værktøj, materialer og hvordan matematik bruges i håndværksfagene.

Undervejs i forløbet taler vi om hvilke muligheder der er med en erhvervsuddannelse – både job og efteruddannelsesmuligheder.

Vi har også mulighed for at besøge jeres skole.

Kontakt os og hør mere om mulighederne for besøg på EUC Sjælland

Afdelingsleder Janni Baggersgaard, [email protected] eller 25235761

Kom og oplev det tekniske gymnasium – Htx.

Du får nu mulighed for sammen med din klasse at opleve Næstveds tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Du vil møde nogle af vores vigtigste fag: matematik, fysik, kemi, biologi og de tekniske fag, hvor vi i laboratorierne arbejder på at forene mellem teori og praksis.

Du vil også få en generel introduktion til skolen og uddannelsen, og du vil få mulighed for at møde vores elever.

Hvis du og din klasse er interesserede, kan I kontakte os – så kan vi sammen finde 1 eller 2 dage, hvor I kan besøge os.

I kan skrive til rektor Per Munkholm, [email protected] eller studievejleder René Vilsted, [email protected], eller ring til os på 2523 5881 eller 25235768.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside eucsj.dk, Facebook eller følg os på Instagram vores_htx_naestved.

Et alternativt, klassevis og coronasikkert besøg på NGH

Her kan hele klassen komme på Næstved Gymnasium og HF i en eller to hele skoledage!

Fokus på dagen(e) bliver at give klassen en oplevelse af, hvordan det er at være elev på Næstved Gymnasium og HF – både fagligt og socialt.

Klassen bliver undervist i et udvalg af gymnasiets forskellige fag, og får en generel orientering om skolens tilbud og muligheder. Der vil også være besøg af nuværende elever, der vil fortælle om at være gymnasieelev, og hvad skolen tilbyder ud over undervisningen.

Hvis I er interesserede, hører vi gerne fra jer, så vi kan aftale en dato for besøget og evt. også indgå i en dialog omkring indholdet af undervisningen, så det tilrettelægges efter den enkelte klasses behov. I får bl.a. mulighed for at afprøve vores Maker Space og Foodlab, samt prøve kreative fag som design og arkitektur, mediefag, dramatik, musik og billedkunst.

Kontakt uddannelseschef Annemette Fabricius: [email protected]

Hent undervisningstilbuddet som pdf her!

Brobygning ude eller hjemme

Vi vil gerne give eleverne de bedste forudsætninger for at komme på brobygning under corona-sikre forhold. Derfor tilbyder vi i år flere muligheder for brobygningsforløb. Vi kan enten besøge klassen ude på folkeskolerne, eller klassen kan komme på besøg hos os på Handelsgymnasiet ZBC i Næstved.

Vi ønsker selvfølgelig at give eleverne en god oplevelse, hvor de får indblik i livet som gymnasieelev. Vi har derfor sørget for, at klassen får undervisning i et udvalg af de fag, som vi tilbyder, samt de kommer til at møde nogle af vores nuværende elever, som kan fortælle om, hvordan det er at være gymnasieelev på handelsgymnasiet. Derudover vil klassen få meget mere at vide om de forskellige tilbud og faglige og sociale arrangementer, som vi kan tilbyde.

Vi vil gerne være fleksible i forhold til jeres ønsker og håber, at I kan se muligheder i vores tilbud. Vi hører meget gerne fra jer, så vi kan fastsætte en dato og vælge den løsning, der passer jeres skole bedst.

Kontakt vicerektor Jimmy Otto Hass
på tlf. 5133 5456 eller mail [email protected].

Hent pdf her:
Brobygningsforløb HHX – Næstved

 

Virtuelt forløb

Forløbet har materiale til at vare en dag. Man kan vælge at sprede forløbet ud over færre lektioner over flere dage. 

Grundskolelæreren kan evt. supplere dagene med materialet fra publikationen ”Grib erhvervsuddannelserne”, der findes i trykte udgaver på grundskolerne og digitalt på platformen igottskills.dk – se mere her: grib-erhvervsuddannelserne

Hver skoleklasse får en kode, som giver adgang til den digitale platform Moodle, hvor klasserne bliver oprettet.

Når skoleklasserne er logget ind på Moodle, møder de et skærmbillede, hvor der er en introduktion og en indgang til hver uddannelsesinstitution med interaktive videoer der indeholder spørgsmål undervejs. Endelig har forløbet et afsluttende quiz.

Som en del af tilbuddet vil der blive udarbejdet en vejledning til lærerne, så de på forhånd kan sætte sig ind i dagen, og hvilke forventninger der er til deres forberedelse og styring af dagen. Herunder også spørgsmålene og en svarnøgle. 

Forløbet er i første omgang målrettet 8.årgang som erstatning for at de ikke kan deltage en fysisk dag med Skills som normalt. Men forløbet kan også sagtens bruges af elever på 9.årgang – der vil blot ikke være mulighed for at dyste om præmier i den afsluttende quiz.

Forløbet ligger her:

Hvis du og din 9.klasse gerne vil gøre brug af materialet så kan I logge ind med følgende oplysninger:
 
 • Brugernavn: niklasse
 • Kode: Niklasse-1234
 • Tilmeldingskode: 2b5xki

 

Fysiske og virtuelle besøg

ZBC tilbyder besøg ude på grundskolerne, som kan foregå enten virtuelt eller fysisk. Besøget varetages i begge tilfælde af en underviser samt 1-2 elever fra uddannelsesområdet.

Uddannelserne inden for business tilbyder virtuelle besøg.

Ved ønske om dette, får klassen tilsendt en video om uddannelserne på business. Desuden får de et link til et ZOOM-rum, så de bagefter kan stille spørgsmål til en underviser og et par elever – det hele foregår direkte fra ZBC.

Hvordan tilmelder vi os?
 • Herunder kan I se hvornår ZBC kan stå til rådighed for jeres klasse.
 • Book via uddannelsesvejlederen på jeres skole.

  Deadline for tilmelding er mandag d. 21.9.2020 kl. 16.

Herunder kan I se hvilke muligheder I har for at benytte jer af dette tilbud

Dato

Tidspunkt

Status

02:10:20

09:30 – 10:15

Ledig

 

10:20 – 11:05

Ledig

 

11:10 – 11:55

Ledig

 

12:15:13:00

Ledig

06:10:20

09:30 – 10:15

Ledig

 

10:20 – 11:05

Ledig

 

11:10 – 11:55

Ledig

 

12:15:13:00

Ledig

07:10:20

09:30 – 10:15

Ledig

 

10:20 – 11:05

Fladsåskolen
9.C

 

11:10 – 11:55

Fladsåskolen
9.B

 

12:15:13:00

Fladsåskolen
9.A

Fysiske og virtuelle besøg

ZBC tilbyder besøg ude på grundskolerne, som kan foregå enten virtuelt eller fysisk. Besøget varetages i begge tilfælde af en underviser samt 1-2 elever fra uddannelsesområdet.

Uddannelserne indenfor Food tilbyder fysiske besøg

Her kommer en underviser fra ZBC samt 1-2 elever fra uddannelsesområdet ud i jeres klasse og laver et oplæg om uddannelsesområdet.

Hvordan tilmelder vi os?
 • Herunder kan I se hvornår ZBC kan stå til rådighed for jeres klasse.
 • Book via uddannelsesvejlederen på jeres skole

  Deadline for tilmelding er mandag d. 21.9.2020 kl. 16.

Herunder kan I se hvilke muligheder I har for at benytte jer af dette tilbud

Dato

Tidspunkt

Status

01:10:20

08.30 – 09:30

Ledig

 

10:00 – 11:00

Ledig

 

11:30 – 12:30

Ledig

02:10:20

08.30 – 09:30

Ledig

 

10:00 – 11:00

Ledig

 

11:30 – 12:30

Ledig

06:10:20

08.30 – 09:30

Holmegaardsskolen 9.I + 9.J

 

10:00 – 11:00

Holmegaardsskolen 9.K + 9.L

 

 

11:30 – 12:30

Ledig

07:10:20

08.30 – 09:30

Fladsåskolen
9.A

 

10:00 – 11:00

Fladsåskolen
9.B

 

11:30 – 12:30

Fladsåskolen
9.C

Fysiske og virtuelle besøg

ZBC tilbyder besøg ude på grundskolerne, som kan foregå enten virtuelt eller fysisk. Besøget varetages i begge tilfælde af en underviser samt 1-2 elever fra uddannelsesområdet.

Uddannelserne indenfor Sosu tilbyder fysiske besøg

Her kommer en underviser fra ZBC samt 1-2 elever fra uddannelsesområdet ud i jeres klasse og laver et oplæg om uddannelsesområdet.

Hvordan tilmelder vi os?
 • Herunder kan I se hvornår ZBC kan stå til rådighed for jeres klasse.
 • Book via uddannelsesvejlederen på jeres skole

  Deadline for tilmelding er mandag d. 21.9.2020 kl. 16.

Herunder kan I se hvilke muligheder I har for at benytte jer af dette tilbud

Dato

Tidspunkt

Status

13:11:20

09:30 – 10:15

Fladsåskolen
9.C

 

10:20 – 11:05

Fladsåskolen
9.A

 

11:10 – 11:55

Fladsåskolen
9.B

 

12:15:13:00

Ledig

16:11:20

09:30 – 10:15

Ledig

 

10:20 – 11:05

Ledig

 

11:10 – 11:55

Ledig

 

12:15:13:00

Ledig

23:11:20

09:30 – 10:15

Ledig

 

10:20 – 11:05

Ledig

 

11:10 – 11:55

Ledig

 

12:15:13:00

Ledig

27:11:20

09:30 – 10:15

Ledig

 

10:20 – 11:05

Ledig

 

11:10 – 11:55

Ledig

 

12:15:13:00

Ledig

Fysiske og virtuelle besøg

ZBC tilbyder besøg ude på grundskolerne, som kan foregå enten virtuelt eller fysisk. Besøget varetages i begge tilfælde af en underviser samt 1-2 elever fra uddannelsesområdet.

Uddannelserne indenfor Pædagogisk assistent tilbyder fysiske besøg

Her kommer en underviser fra ZBC samt 1-2 elever fra uddannelsesområdet ud i jeres klasse og laver et oplæg om uddannelsesområdet.

Hvordan tilmelder vi os?
 • Herunder kan I se hvornår ZBC kan stå til rådighed for jeres klasse.
 • Book via uddannelsesvejlederen på jeres skole

  Deadline for tilmelding er mandag d. 21.9.2020 kl. 16.

Herunder kan I se hvilke muligheder I har for at benytte jer af dette tilbud

Dato

Tidspunkt

Status

10:11:20

09:30 – 10:15

Li. Næstved, Fuglebjerg

 

10:20 – 11:05

Ledig

 

11:10 – 11:55

Ledig

 

12:15:13:00

Ledig

13:11:20

09:30 – 10:15

Fladsåskolen
9.A

 

10:20 – 11:05

Fladsåskolen
9.B

 

11:10 – 11:55

Fladsåskolen
9.C

 

12:15:13:00

Ledig

27:11:20

09:30 – 10:15

Ledig

 

10:20 – 11:05

Ledig

 

11:10 – 11:55

Ledig

 

12:15:13:00

Ledig

Scroll til toppen Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status