Uddannelsesvejledningen Næstved

ALTERNATIVE TILBUD TIL GRUNDSKOLERNE
SOM ERSTATNING FOR INTROKURSERNE
I UGE 9-15 FOR 8.ÅRGANG

Bemærk

Da alle skoler skal kunne benytte nedenstående tilbud, så vil vi opfordre til, at der laves aftaler i de to uger, der på forhånd er afsat til de enkelte skolers introkurser.

Kontaktpersoner for samarbejde
omkring brobygning med Næstveds folkeskoler

Ellebækskolen
Marie Schomann Christiansen
[email protected]
5588 8704 / 5114 6224

Holmegaardskolen
Lone Maria Christoffersen
[email protected]
5588 8603 / 2545 1083

Fladsåskolen
Maria Røndbjerg-Christensen
[email protected]
5588 8411 / 2545 1681

Susåskolen
Barbro Saul
[email protected]
5588 8521

Lille Næstved Skole
Jimmy Peetz
[email protected]
2347 7488

Kobberbakkeskolen
Troels Møller
[email protected]
5588 8212 / 2399 4159

Kære kontaktpersoner på grundskolerne og ungdomsuddannelser

For at afklare processen omkring den lidt anderledes afvikling, informeres I her fælles omkring forventninger til samarbejdet:

 • Introkurserne skal gennemføres i ugerne 9-15 og der er afsat 2×2 dage.
 • Kontaktpersonerne fra folkeskolerne har ansvaret for at intro bliver afviklet for alle elever
 • Ungdomsuddannelserne har ansvaret for den første kontakt til folkeskolerne (kontaktpersonerne). Her aftales det, hvordan den videre proces forløber. Ungdomsuddannelserne har modtaget navne og kontaktoplysninger på kontaktpersoner pr mail d. 18. januar 2021. Listen forefindes desuden på UV Næstveds hjemmeside.
 • Kontaktpersonerne fra folkeskolerne har ansvar for at videreformidle til de involverede lærere samt overordnet at koordinere intro med ungdomsuddannelserne
 • Folkeskolerne aftaler individuelt med ungdomsuddannelserne, om intro afvikles virtuelt, fysisk eller en kombination
 • Introkurserne kan bestå af de aktiviteter, der er beskrevet på UV Næstveds hjemmeside –
 • eller aktiviteter kan aftales individuelt for hver folkeskole.

Har du og din klasse lyst til at få besøg af EUC Sjælland en dag eller måske flere er der stadig mulighed for det også selvom almindelig introduktion/brobygning er aflyst.

Har I et værksted på skolen, så kan vi lave en eller flere små byggeopgaver. Vi taler om sikkerhed, brug af værktøj, materialer og hvordan grundfagene bruges i håndværket. Vi har værktøj og materialer med til opgaverne.

Har I ikke et værksted, men i stedet et klasselokale/sal har vi opgaver, der kan løses uden værktøj og uden særligt behov for udstyr.

Undervejs i forløbet taler vi om hvilke muligheder der er med en erhvervsuddannelse – både job og efteruddannelsesmuligheder.

Vi kan også tilbyde en virtuel dag med rundvisning på skolen, opgaver I kan løse undervejs og en mulighed for live-session med en lærer og/eller elev, hvor der kan stilles spørgsmål.

Kontakt os og hør mere om mulighederne for besøg af EUC Sjælland

Afdelingsleder
Janni Baggersgaard
[email protected] eller 25235761

Med udgangspunkt i vores profilfag skaber vi et forløb for jeres elever, så de kan få en oplevelse af det tekniske gymnasium handler om.

Nogle af forløbene kan gennemføres virtuelt sammen med jeres klasse. Kontakt skolen for at høre nærmere.

Teknikfag, Design og produktion

 • Hvordan regner en computer?
 • Hvad er binære tal og hexadecimale for noget og hvordan kan det være at en computer,som kan regne alt muligt ud, egentlig kun kan lægge tal sammen?
 • Ca. 2 lektioner.

Teknikfag, Digitalt design og udvikling

 • Indføring i hvordan 3D-print foregår og hvad man skal passe på.
 • Print af 3D-modeller
 • Ca. 2 lektioner.

Idéhistorie – Tidens tid

 • Faget Idéhistorie handler om, hvordan mennesket har forstået verden i forskellige perioder i historien
 • En lærer giver et eksempel på, hvordan det kan have betydning for forskellige teknologiske opfindelser. Et godt eksempel er opfindelsen af uret. Hvad fortæller det om den tid, det blev opfundet på? Og hvilke konsekvenser kan teknologi have for vores tanker og vores hverdag?
 • Ca. 2 lektioner.

Tværfagligt forløb fysik og dansk

 • Kan man måle med lys?
 • Vi starter med at gennemføre et forsøg i fysik, hvor vi med lys og matematik vil beregne hårs tykkelse.
 • I dansk arbejder vi bagefter med at lave en populærvidenskabelig artikel, der for tæller om forsøget og resultaterne.
 • Ca. 2 (fysik) x 2 (dansk) lektioner

Ring og lav en aftale om et forløb for jeres klasse:

Kontakt Per Munkholm,
Rektor for HTX i Næstved
2523 5881 / [email protected]

Her kan eleverne blandt andet få info om uddannelser indenfor business, food og sosu.

Vi tilbyder disse tre muligheder:

Mulighed 1:
Virtuelt brobygning via storskærm i jeres klasselokale. Der er mulighed for at stille spørgsmål til opgaverne og fagene via chat. Læs mere om hvordan det foregår og hvad I skal bruge i den vedlagte pdf.  Find de mange virtuelle brobygningsforløb lige her: https://edu.zbc.dk/brobygning/

Mulighed 2:
Book en faglærer/underviser fra ZBC til at komme ud i jeres klasse i et to-dages forløb.

Mulighed 3:
En kombination – 1 dags virtuel brobygning + 1 dags besøg af en underviser fra ZBC i jeres klasse

Ønsker I at høre mere eller booke et besøg til jeres klasse,
så ring direkte til Charlotte Skøtt fra ZBC
på 2519 2847 eller [email protected]

Læs mere i dette dokument

Med udgangspunkt i vores profilfag skaber vi en halv eller hel skoledag for jeres elever, så de kan få en oplevelse af, hvordan en skoledag som gymnasieelev er. Oplevelsen sker blot i deres egne klasselokaler, og med stor respekt for COVID-19 retningslinjerne.

Såfremt at retningslinjerne endnu ikke tillader fysisk fremmøde, så finder vi en virtuel løsning i stedet. Så kontakt os og lad os finde en god løsning for jeres elever.

Fag I kan vælge mellem under vores besøg
Inden vi besøger jer, så kan I vælge mellem de fag, som udbydes på HHX, ZBC Næstved. I kan altså vælge mellem spændende fag som: afsætning, international økonomi, samfundsfag, virksomhedsøkonomi og retorik.

Er der interesse for det, kan I også vælge mellem valgfagene: sprogfag, design, psykologi og markedskommunikation. 

Vi sammensætter besøget i fællesskab med jer.
Når vi besøger jer, kan forløbet afvikles over en halv, en hel eller to dage alt efter, hvordan det passer ind i jeres planlægning og skemaer. Vi besøger også gerne en hel årgang med flere undervisere og roterer mellem klasserne, så eleverne får mange input i løbet af dagen.

Vi glæder os til at høre fra jer og vil med stor glæde, energi og vilje sørge for, at vores besøg bliver en inspirerende og berigende dag for jeres elever.

Kontakt os for at aftale nærmere.
kontakt Jimmy Otto Hass
vicerektor på ZBC
51335456 eller [email protected] 

Se mere på dette dokument

Kære grundskoler

Både den ordinære og den alternative brobygning er for nuværende aflyst, men nødbrobygnings-bekendtgørelsen åbner op for andre muligheder, som vi på Næstved Gymnasium og HF gerne vil gribe. Hensigten er, at grundskoleeleverne bliver bedst muligt klædt på til at træffe det for dem rigtige uddannelsesvalg.

Vi tilbyder derfor skræddersyede forløb af forskellige varigheder: ½ dag, hele dage og to dage efter aftale med jer.

NGH har en meget bred vifte af mulige uddannelsesforløb: Naturvidenskab, samfundsvidenskab, idrætsområdet, humaniora med sprog samt kunstnerisk – kreative uddannelser og fag. Skolen arbejder systematisk med innovation, bærdygtighed og kreative tilgange, og du og din klasse har derfor også mulighed for at besøge skolens Maker Space samt Foodlab.

I denne korte præsentation kan man se eksempler på nogle af de problemstillinger og temaer der arbejdes med i de enkelte hovedområder i undervisningen:

Naturvidenskab og idræt

 • Kan jorden gå under i morgen ved meteor-nedslag?
 • Hvordan laver man nye lægemidler?
 • Er det etisk korrekt at klone et menneske?
 • Bæredygtig fremtid: Hvordan produceres biobrændsel, og hvordan virker en brændselscelle?
 • Hvordan påvirker vores handlinger klodens fremtid? Og hvad kan vi gøre ved det?
 • Hvordan forebygges og behandles folkesygdomme som diabetes?
 • Temaer om kost, træning og sundhed

Samfundsvidenskab

 • Hvordan er det danske velfærdssamfund indrettet? Og hvilke udfordringer står vi i Næstved og Danmark overfor?
 • Er meningsmålinger pålidelige og hvordan beregnes den statistiske usikkerhed?
 • Virksomheders succes og andres fiasko
 • Kulturmøder
 • Konsekvenser ved forskellige former for udenrigspolitik

Humaniora og Sprog
Alle elever har engelsk. NGH udbyder derudover sprogene tysk, spansk, russisk, kinesisk og fransk. Der er mulighed for at lave brobygning inden for alle sprogområder med overskriften kulturmøder, global indsigt og sprog

Det kunstnerisk – kreative område
Skolen udbyder fagene billedkunst, dramatik, musik, design og arkitektur samt mediefag. Der er mulighed for at lave brobygningsforløb indenfor alle fagområderne. I Musikstudiretningen arbejder man bl.a. med disse temaer:

 • Hvordan blev musik og litteratur anvendt som våben i frihedskampen, når ytringsfriheden begrænses, f.eks. i Sydafrika under apartheid?
 • Hvordan bruger unge hiphopkulturens og hiphopmusikkens udsagn og udtryk?

Såfremt retningslinjerne endnu ikke tillader fysisk fremmøde, så finder vi en virtuel løsning i stedet. Alle forløb inkluderer mulighed for at være i dialog med nogle af vores elever.

Læs mere på skolens hjemmeside og aftal et skræddersyet forløb til netop din klasse ved at henvende dig til Uddannelseschef Nils Grove: [email protected]

Som erstatning for den aflyste Skills-stafet, har ZBC og EUC Sjælland udarbejdet et online forløb med interaktive videoer omkring deres erhvervsuddannelser.

Hvis din klasse endnu ikke har benyttet dette materiale, så vil vi opfordre jer til at benytte det. 

Eleverne møder erhvervsuddannelserne gennem en række interaktive videoer, hvor de undervejs i videoerne bliver stillet nogle spørgsmål.

Hvordan får ens klasse adgang?

Find relevante links og din skoles adgangskode på http://www.eucsj.dk/skills

Suppler med undervisningsforløb fra  “Grib Erhvervsuddannelserne”

Det vil være en rigtig god idé at supplere videoerne med andre relevante aktiviteter. Alle skoler har tidligere modtaget publikationen ”Grib erhvervsuddannelserne”, som indeholder helt konkrete undervisningsforløb som kobler erhvervsuddannelserne til grundskolens fag. Kontakt jeres uddannelsesvejleder hvis I mangler trykte udgaver af publikationen. Den findes også digitalt på igottskills.dk  =  grib-erhvervsuddannelserne.

Brug KARRIEREGUIDEn

Eleverne kan bruge side 22, som forberedelse til jeres aftale med ungdomsuddannelserne, så de får idéer til nogle gode spørgsmål, som de kan stille.

Brug efterfølgende side 23 til at runde jeres oplevelse af med, så eleverne får gjort sig nogle overvejelser omkring det de har hørt.

Opgaveside fra Karriereguiden

SIDE 22

Til forberedelse af din brobygning

Hent siden her
Opgaveside fra Karriereguiden

SIDE 23

Brug denne side efter din brobygning, som opvarmning til at skrive i din studievalgsportfolio på minuddannelse.dk

Hent siden her
Scroll til toppen Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status